Оформлення дитини до ЗДО проводиться при наявності:

1. Медичної довідки від лікаря-педіатра (сімейного лікаря)

2. Направлення ТВО

3. Копії свідоцтва про народження.

4. Заяви батьків (або осіб, які їх замінюють)

Від плати за харчування дітей у дошкільному закладі звільняються

батьки або особи, які їх замінюють:

- дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- дітей-інвалідів;

-дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

- дітей, працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обовязків;

- дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції);

- дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей.