Вихователь - методист

Маняко Людмила Анатоліївна

Освіта: вища

Спеціаліст вищої категорії

В освіті працює з 1982 року

У закладі працює з 2010 рокуПедагогічне кредо

Того, кому довіряють, за руку не тримають.

Заступник не друга людина, а перша людина на другому місці.

 

                                                                                                                              Р. Хелл


Графік роботи

Понеділок 8.00 - 15.42

Вівторок 8.00 - 15.42

Середа 8.00 - 15.42

Четвер 8.00 - 15.42

П'ятниця 8.00 - 15.42

Прийом батьків

Вівторок 8.00 - 9.00Методична робота в ЗДО - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей. 

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку. 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВІДНОСНО ОКРЕМИХ ПЕДАГОГІВ:

 · підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;

 · вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;

 · мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;

 · підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;

 · створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;

 · підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;

 · формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;

 · вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;

 · підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;

 · інформаційне забезпечення педагогів.

 ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЩОДО РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ:

 · узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;

 · збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;

 · сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;

 · робота з батьками;

 · організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;

 · використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;

 · створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;організація, стимулювання, сприяння суспільно-педагогічної діяльності педагогів.

 

Функції методичної служби ДНЗ

Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ЗДО.

Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів (річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти

Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.