Пріоритетні завдання на 2021 - 2022 навчальний рік:

1. Оптимізувати роботу з використання синтезу мистецтв та інтеграції видів діяльності в освітньому процесі шляхом STREAM-підходів

2. Формування української громадянської ідентичності шляхом ONLIN PLAU MATE (ігрової партнерської взаємодії онлайн)

3. Сприяти розвитку здоров′язбережувальної компетенції дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання. 

4. Сприяти налагодженню форми партнерської взаємодії з родинами вихованців, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через упровадження дистанційних форм спілкування з батьками.


Пріоритетні завдання на 2020 - 2021 навчальний рік:

    1. Удосконалювати профілактично-оздоровчий напрямок в роботі дошкільного закладу шляхом осучаснення безпечного комфортного освітнього середовищо, підвищення педагогічного потенціалу для забезпечення соціального та здоровязбережувального компонентів навчання в умовах нової української школи.

       2. Розширити соціальну інтеграцію здобувачів освіти використовуючи програму "Афлатот" через впровадження освітньої технології "геокешинг".

  3. Задоволення потреби дошкільнят у реалізацї своїх здібностей в процесі ігрової, експериментальної, мовленнєвої, логіко-математичної, будівельно-конструктивної, художньо-продуктивної діяльності на засадах STREAM-освіти.


Пріоритетні завдання на 2019 - 2020 навчальний рік:

1. Оновити характер педагогічної взаємодії учасників освітніх відносин на основі між предметної інтеграції (2 рік)

2. Продовжувати роботу з формування вільної самостійної мовленнєвої діяльності дітей шляхом створення мовленнєво насичених, культурно-пізнавальних і просторово-предметних умов (3 рік) 

3. Формувати уявлення дошкільників про професії та працю дорослих шляхом використання інтерактивних технологій на засадах програми «Афлатот» (3 рік).