Медична сестра

Сімон Марія Геннадіївна

 

 

Графік роботи медсестри:

Щоденно 8.00-16.12

 


Основні напрямки роботи старшої медичної сестри ЗДО

Проводить медичні огляди дітей під час прийому до дошкільного закладу та здійснює медичний контроль за перебігом адаптації.

Постійно контролює стан здоров'я дітей. Оглядає їх, робить висновки про стан їхнього здоров'я, дає рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (якщо є показання),  режиму харчування.

Щоденно оглядає дітей для виявлення ознак захворювань. Своєчасно ін­формує директора дошкільного закладу про зміни стану здоров'я дітей.

Проводить огляд задля виявлення педикульозу, корости, грибкових та інших хвороб шкіри.

Проводить антропометричні вимірювання дітей.

Фіксує результати медичних оглядів дітей і забезпечує зберігання цих ре­зультатів у порядку, встановленому МОЗ.

Інформує педагогічний персонал, батьків або осіб, які їх замінюють, про заплановані лікувально-профілактичні заходи, профілактичні щеплення, медичні огляди, їх результати.

Аналізує стан здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, здійснює контроль за виконанням рекомендацій лікарів.

Надає першу долікарську допомогу дітям у разі гострого захворювання чи травми, організовує (якщо є показання) їх госпіталізацію, інформує про це бать­ків або осіб, які їх замінюють.

Здійснює контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів, зокрема спрямованих на загартування.

Контролює своєчасність проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільного закладу.

            Проводить санітарно-просвітницьку роботу з дітьми, батьками або особа­ми, які їх замінюють, працівниками дошкільного закладу.