Пріоритетні завдання на 2019 - 2020 навчальний рік:

1. Оновити характер педагогічної взаємодії учасників освітніх відносин на основі між предметної інтеграції (2 рік)

2. Продовжувати роботу з формування вільної самостійної мовленнєвої діяльності дітей шляхом створення мовленнєво насичених, культурно-пізнавальних і просторово-предметних умов (3 рік) 

3. Формувати уявлення дошкільників про професії та працю дорослих шляхом використання інтерактивних технологій на засадах програми «Афлатот» (3 рік).


Пріоритетні завдання на 2018 - 2019 навчальний рік:

1. Розпочати роботу над формуванням культури інженерного мислення дошкільників на засадах програми «Strem-освіта» (1 рік)

2. Продовжити впровадження основ соціально-фінансової освіти вихованців з використанням програми «Афлатот» (2 рік)

3. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетенції дитини шляхом  застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності (2 рік)


Пріоритетні завдання на 2017 - 2018 навчальний рік:

1. Створення педагогічних умов оптимізації комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом вдосконалення мовленнєвого розвивального середовища (1 рік);

2. Продовжувати вирішення завдань трудового виховання шляхом підвищення педагогічної компетентності з формування у вихованців економічних знань і умінь на різних вікових етапах ( 2 рік) 

3. Продовжити роботу над практичним використанням сучасних інноваційних методик, підходів та технологій з сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників (3 рік).